Het beroep van Positieve Gezondheid zorgverleners ........

Wat is Positieve Gezondheid zorgverlening

PGZ, Positieve Gezondheid Zorgverlening, is een integrale benadering van de zorg, waarbij een cliënt zelfde regie houdt. een intake op basis van de 6 assen geeft een beeld war de cliënt aan wil werken. Positieve gespreksvoering en oplossingsgericht communiceren zijn hierbij sleutelwoorden. Positieve Gezondheid Zorgverlening kan ook door middel van Leefstijlzorgteams die zijn samengesteld uit verschillende vakdisciplines (CAM- therapeuten, psycholoog, diëtist, doktersassistenten, etc.) Het team wordt samengesteld op basis van het behandelplan die een specifieke cliënt nodig heeft waarbij de casemanager (Positieve Gezondheid Zorgverlener)  het aanspreekpunt voor de cliënt is.

Een voorbeeld

Voorbeeld 1: Een Positieve Gezondheid Zorgverlener is werkzaam bij huisartsen en voert op aanvraag van de huisarts een anamnese op basis van 6 assen met een cliënt. De PG Zorgverlener schrijft een behandelvoorstel waarbij de regie ligt bij de cliënt. Het voorstel wordt uitgevoerd waarbij de huisarts, indien de cliënt dit wil, op de hoogte wordt gehouden. Zo wordt de werkdruk van de huisarts verlaagd en de cliënt goed geholpen.

Voorbeeld 2: Een verslaafde vraagt hulp nadat hij van zijn verslaving af is gekomen. Na de intake op basis van 6 assen wordt een team samengesteld met PG zorgverleners die expertise hebben op een van de gebieden die bij deze cliënt aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld een natuurgeneeskundige therapeut, een diëtist en een psycholoog. De casemanager/ PG Zorgverlener blijft de coach.

De zes assen van Positieve Gezondheid als basis voor een gezonde leefstijl.

Wie zijn Positieve Gezondheid zorgverleners

Positieve Gezondheid Zorgverleners zijn geschoold in het achterhalen van de oorsprong van een klacht. Zij hebben een diploma op basis van een vierjarige opleiding op hbo-niveau en zijn gespecialiseerd in een vak specialisme. Daarnaast hebben zij kennis op het gebied van Positieve Gezondheid en leefstijl. Ze hebben een aanvullend diploma (240 EC) behaald binnen een bepaald specialisme. De Positieve Gezondheid zorgverleners werken individueel of in teams zoals bij onze partner leefstijlzorgteams.

Kwalificaties van onze Positieve Gezondheid zorgverleners

  • Heeft kennis van Positieve Gezondheid en Leefstijl
  • Behandelend Specialisatie: (verkorte) geaccrediteerde opleiding (240 Ec)
  • Werkt samen met reguliere en complementaire hulp- en zorgverleners
  • Levert bijdrage aan interventie onderzoek
  • Lid van beroepsorganisatie BPGZ

PG zorgverlener is het beroep van de toekomst,
sluit je aan bij BPGZ en maak deel uit van een leefstijlzorgteam waarbinnen je zelfstandig werkt.
BPGZ helpt je met advies, informatie op het gebied van leefstijl en positieve gezondheid.

Leefstijlzorgteams

Door het werken in leefstijlzorgteams zijn alle hulpverleners die bij een cliënt betrokken zijn op de hoogte van wat er bij hem of haar speelt. Het team heeft de beschikking over een beveiligd digitaal dashboard met alle informatie, waardoor er geen misverstanden ontstaan en de teamleden elkaar versterken. De cliënt hoeft maar één intakegesprek te voeren. Welke zorgverleners in een leefstijlzorgteam zitten, is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Het kan gaan om een huisarts, therapeuten en een specialist van een een ziekenhuis, maar er zijn veel verschillende combinaties mogelijk. De zorgverleners in een leefstijlzorgteamhouden ieder hun eigen verantwoordelijkheid en blijven zelfstandig. Een casemanager onderhoudt het contact met de cliënt, die daarmee één aanspreek punt heeft en niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het team lost samen een puzzel op, maar de cliënt houdt wel zelf de regie, hij of zij bepaalt zelf welke weg hij inslaat.

Wat betekent dit voor de arts

Verlaging van de werkdruk voor artsen door cliënten met SOLK en omkeerbare ziekte door te verwijzen naar een Positieve Gezondheid Zorgverlener.  Nu de nieuwe plannen van VWS erop gericht zijn dat de cliënt de regie houdt over zijn eigen zorgplan, poliklinische kleine behandelingen verschoven gaan worden naar huisartsen en het toenemend aantal SOLK patiënten kan de Positieve Gezondheid zorgverlener iets van deze werkdruk wegnemen. Ter voorkoming van ziekte wordt Preventie steeds belangrijker. Ook daar ligt een taak voor de Positieve Gezondheid zorgverlener.


Digitaal Samenwerken: BPGZ en Caresharing

Digitaal samenwerken heeft de toekomst. Caresharing is een digitaal communicatieplatform waarin alle zorgverleners van verschillende disciplines bijhouden welke zorg een cliënt ontvangt. Op deze manier houdt iedereen, inclusief de cliënt, overzicht over de zorg van de cliënt. Deze manier van werken ondersteunt een integrale manier van samenwerken op een optimale manier.