Dé Positieve Gezondheid zorgverlener

Voor artsen

Uw werkdruk is zeer hoog waarbij u graag extra professionele inzet zou willen hebben. De Positieve Gezondheid Zorgverlener kan uw zorg uit handen nemen door in opdracht van de huisarts een intake te voeren op basis van 6 assen van Positieve Gezondheid.
Soms moet er aan de oorsprong van de klacht van de cliënt worden gewerkt voor het zover is. (SOLK en/ of chronische ziekten) Positieve Gezondheid zorgverleners zijn opgeleid om uw cliënten gericht te begeleiden en daar waar nodig een team samen te stellen die uw cliënt kan  behandelen op basis van de assen van Positieve Gezondheid. De zorgverleners staan met hun eigen vakdisciplines (bijv. diëtiek, psycholoog, acupunctuur of natuurgeneeskunde, homeopathie, etc.) garant voor een vergaande intake waarbij de cliënt zich gehoord voelt. Door een integrale samenwerking kunnen SOLK cliënten worden blijvend worden geholpen. Deze Positieve Gezondheid Zorgverleners werken professioneel. Zij hebben een vierjarige opleiding op HBO niveau afgerond op het gebied van hun eigen vakdiscipline.

Meegroeien met de zorg

De beroepsorganisatie is in opbouw en ziet het als haar taak overzicht te geven in de vakdisciplines en kwaliteit van zorg. Dat betekent dat de zorgverleners aan strenge eisen moeten voldoen en pas na goedkeuring contact mogen zoeken met huisartsen. Met name bij SOLK, multi-morbiditeit, omkeerbare ziekten zijn de zorgverleners bij uitstek geschikt deze samen met de cliënt aan te pakken.
Door een samenwerking met CARESHARING, eenvoudig ICT systeem ontwikkeld door een huisarts, kunt u op de hoogte gehouden worden van het herstelplan van uw cliënt. Zo is de cliënt verzekerd van goede brede zorgverlening.

Meer informatie of een Positieve Gezondheid zorgverlener bij u in de buurt? Neem contact op via mail: info@BPGZ.nl

Voor zorgzoekenden en cliënten

Ben je uitbehandeld in de reguliere zorg, zoek je hulp en een luisterend oor? Of wil je anders bezig zijn met gezondheid? Dan ben je bij de Positieve Gezondheid Zorgverlener aan het juiste adres. Na een brede intake, waarbij de cliënt de regie houdt, schrijft de zorgverlener een behandelplan op maat. Deze bespreek je samen waarna na goedkeuring van beiden de behandeling kan starten. Wat is er anders? Samen met je zorgverlener stel je eerst de doelen vast. Wat heb jij nodig om je weer gezond te voelen? Daarbij zijn de 6 assen van Positieve Gezondheid het uitgangspunt. Zo komt bijvoorbeeld een natuurgeneeskundige therapeut in beeld om je lichaam weer sterk te maken, maar ook kun je starten met ontspanningsoefeningen of een goed gesprek met een mantelzorger. Heb je geldzorgen dan wordt er contact gelegd met de gemeente. Wil je daarnaast ontspanning, dan wordt er bekeken wie of wat je daarvoor nodig hebt. Zo kunnen meerdere zorgverleners samenwerken en dat allemaal op basis van één intake gesprek.

Wat BPGZ doet voor Positieve Gezondheid zorgverleners:

  • Zet Positieve Gezondheid Zorgverleners op de zorgkaart
  • Bundelt krachten waardoor BPGZ gesprekspartner voor diverse externe partijen
  • Eenduidige richtlijnen waardoor elk lid ambassadeur is van de beroepsgroep
  • Op basis van eigen regie ontwikkeld de PG Zorgverlener zich tot professional met een unique selling point
  • Ontwikkeld een beroepscode waardoor men herkenbaar is voor externe partijen
  • Voert gesprekken met patientenverenigingen ten behoeve van juiste zorg op de juiste plek en wat zorgt voor volle praktijken

BPGZ werkt samen met

Logo leefstiljzorgteams