Dé beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid Zorgverleners

voor Integrale behandelvormen


BPGZ en de Positieve Gezondheid Zorgverlener


"Institute for Positive Health is de motor achter de beweging voor Positieve Gezondheid. Dit doen we door kennis op het vlak van Positieve Gezondheid te delen" (website IPH)

Positieve Gezondheid Zorgverlening (PGZ) is het nieuwe beroep, die de kennis rondom Positieve Gezondheid in de praktijk in het zorgdomein vormgeeft. (missie BPGZ)

BPGZ Beroepsvereniging Positieve Gezondheidszorg (BPGZ) is onlangs opgericht als antwoord op de hoge werkdruk van huisartsen, hoge zorgkosten en ondoorzichtige behandelvormen. Handen in de praktijk is het motto maar belangrijker nog is de behoefte om de gezondheid, zelfredzaamheid veerkracht en eigen regie van mensen te versterken om zo ook het stijgende beroep op zorg te verlagen.

Voor Positieve Gezondheid Zorgverleners Of je nu bijvoorbeeld fysiotherapeut, homeopaat of natuurgeneeskundige bent, een Positieve Gezondheid (PG)-zorgverlener die zich bij BPGZ aansluit, kan deel uitmaken van een Leefstijlzorgteam, waarbinnen je zelfstandig blijft werken. Een PG-zorgverlener werkt vanuit eigen kracht en krijgt ondersteuning in de vorm van opleidingen, informatie en advies op het gebied van leefstijl en positieve gezondheid.

De beroepsorganisatie zet zich in voor onderzoek. BPGZ wil onderzoek doen naar effectieve behandelvormen; Welke behandelvormen zijn verlagen de werkdruk van huisartsen en verlagen van zorgkosten. Drs. H. de Vries, werkzaam als onderzoeker bij Saxion Hogeschool zal betrokken zijn bij het onderzoek.

BPGZ; voor een gezond en leefbaar Nederland.

Al meer dan 50 zorg professionals hebben zich aangemeld!
Vertegenwoordigd zijn o.a.: Artsen, Klinische Neuropsychologen, Psychologen, Doktersassistenten , Biologen, Leefstijlcoaches, CAM therapeuten