Beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid Zorgverleners

2021 jaar van de kansen
wordt gratis lid....

BPGZ en de Positieve Gezondheid Zorgverlener

BPGZ  waarborgt effectieve en preventieve zorg door Positieve Gezondheid te bevorderen. Een leefstijl waarin men het vermogen heeft zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Geïntegreerde zorg is daarbij belangrijk: thuis, bij de huisarts, bij de therapeut i.s.m. andere therapeuten, bij de specialist en in ziekenhuizen en zorginstellingen. In het gehele zorgdomein neemt Positieve Gezondheid Zorgverlener een eigen plek in. BPGZ  is een transparante organisatie en zien toe dat PG Zorgverleners geaccrediteerd zijn op hun vak specialismen. BPGZ  bewaakt de kwaliteit door verplicht cliënt reviews af te nemen en door harde opleidingseisen te stellen; Opleiding van 240 EC op HBO niveau, inclusief aanvullende scholing positieve gezondheid en Preventie.  Daarmee bevorderen we een significant nieuw beroep en een nieuwe aanvulling binnen het zorgdomein.  

Lees meer over BPGZ en de Positieve Gezondheid Zorgverlener...